Φροντίδα κι ασφάλεια στον οίκο ευγηρίας | Ηράκλειος οίκος ευγηρίας

Γιατί Είναι Πιο Ασφαλής ο Ηλικιωμένος στον Οίκο Ευγηρίας

Πολλές φορές μας ρωτούν αν είναι καλύτερο για έναν ηλικιωμένο να βρίσκεται σε οίκο ευγηρίας ή στο σπίτι του. Ένας ηλικιωμένος που αυτό-εξυπηρετείται, μπορεί να κινείται με ασφάλεια εντός και εκτός του σπιτιού του και έχει μια κοινωνική ζωή που τον γεμίζει, φυσικά και μπορεί να μείνει στο σπίτι μόνος του. Όταν, όμως, ένας άνθρωπος τη τρίτης ηλικίας ξεχνάει τα φάρμακά του, πέφτει συχνά και είτε…