Γηροκομείο για ηλικιωμένους με άνοια στην Αθήνα | Ηράκλειος οίκος ευγηρίας

Χαρακτηριστικά της Άνοιας και τρόποι εκδήλωσης της

Η ασθένεια της άνοιας είναι ένα σύνδρομο όπου έχει χαρακτηριστικά έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών του πάσχοντος. Η άνοια είναι υπεύθυνη για το σύστημα μνήμης, την προσοχή του από τα καθημερινά ζητήματα, τη συγκέντρωση, την λειτουργία της ομιλίας, τη νοητικότητα, και αποτοκος αυτού να μην είναι διαχειρίσιμες ποικίλες καταστάσεις στις καθημερινές, κοινωνικές και επαγγελματικές πτυχές της ζωής…