Φαρμακείο και γηροκομείο | Ηράκλειος οίκος ευγηρίας

Η σημασία του φαρμακοποιού για τους ηλικιωμένους

Η σημασία του φαρμακοποιού για τους ηλικιωμένους Πέρα από τον ιατρό και τους ειδικούς, ο φαρμακοποιός στην Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος κρίκος στην αλυσσίδα της ιατρικής περίθαλψης και ένας άνθρωπος που μπορεί άμεσα να βοηθήσει τον ηλικιωμένο και την υγεία του. Οι περισσότεροι Έλληνες θα συμφωνήσουν πως υπάρχει στη χώρα ένα κενό στο χώρο της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό το κενό καλύπτεται συχνά…