Παρέες στον οίκο ευγηρίας | Ηράκλειος οίκος ευγηρίας

Αγάπη και συντροφικότητα στην 3η ηλικία

Αγάπη και συντροφικότητα στην 3η ηλικία Είναι πολύ συνηθισμένο να σκεφτόμαστε ότι η αγάπη, ο έρωτας κι η συντροφικότητα ανήκουν στους νεότερους. Σπάνια σκεφτόμαστε ότι οι μεγαλύτεροι μπορεί να έχουν κι αυτοί ανάγκη για μία ανθρώπινη επαφή ή μία παρέα στη ζωή τους. Κι όμως, έρευνες έχουν δείξει ότι οι μεγαλύτεροι χρειάζονται την παρέα και την συντροφιά ενός ανθρώπου όσο κι οι νεότεροι—αν όχι…